Saturday, May 2, 2009

Chân Thành Cám Ơn1- Ông Bà Thiếu Tướng Trần Văn Nhựt
2- Đại Tá (Colonel) Chuck Soltes US Army
3- Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang/THSQ/QLVNCH
4- Hội Ái Hữu Hải Quân Cữu Long California
5- Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Tham Chiến Tại Việt Nam Chi Bộ 785
6- Major Scott và The Vietnam War Living History Group
7- Hội Ái Hữu Sỉ Quan Hải Quân Lưu Đày
8- Anh Trần Quan và Chị Mỹ Ngọc Hải Quân / Ocean Nail Supply
9- SVSQ Vũ Đình Hải Khóa 10B72 SQTB
10- Hội Bào Tồn Truyền Thống Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Vũ Thảo, Vũ Thiệu
11- Thiếu Tá (Major) Bill Mimiaga U.S.Marines.
12- Cựu SVSQ Khóa 10B72/SQTB
13- VHN-TV và Anh Thảo Nguyễn
14- Saigon Radio Hải Ngoại Chị Minh Phượng
15- Anh Chị L/S Nguyễn Xuân Nghĩa
16- Trung Tá Nguyễn Huy Lễ Thũy Quân Lục Chiến
17- Chief Master Sgt. Gil Flores U.S. Air Force
18- Hội Trưởng Hội Sỉ Quan Trừ Bị Denver Colorado Anh Nguyễn Trọng Cường
19- Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức
20- Sgt Bruce Pilch U.S.Marine Corps
21- SBTV Anh Nguyên Huy
22- Báo Người Việt Online
23- Anh Chị Thiếu Tá Lê Minh CHT Chiến Đoàn 2 Xung Kích Sở Liên Lạc Nha Kỹ Thuật
24- Anh Chị Trần Văn Bá Hải Quân và Ban Tiếp Tân
25- Take2tango anh Thế Phương
26- Officer Jerry Berry Hội Bảo Tồn Quân Xa Hoa Kỳ
27- Anh Nguyễn Phương Hùng và Ca Sĩ Lệ Hằng
28- Chi Hội Nha Kỹ Thuật Bắc California Hắc Long Nguyễn Văn Nhữ và Biệt Hải Nguyễn Văn Ấn
29- SVSQ Khóa 10B72 Phạm Văn Sáng
30- Anh Chị Đặng Quỳnh Phi Đoàn 219
31- Dược Sỉ Nguyễn Văn Thức LLDB
32- Việt Báo Online và ban biên tấp
33- Ban Hợp Ca Hội Ái hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang
34- SVSQ Lưu Anh Dũng Khóa 4A72 SQTB/ Ban Nhạc the Rock và Các Nghệ Sỉ
35- Trung Úy Lý Hạnh Phi Đoàn 219 KQ/QLVNC
36- Không Quân Phạm Vương Thục
37- Ban Hợp Ca Hoa Biển
38- Hải Quân Đặng Thành Long
39- Anh Vũ Hưng và Công Ty Huy Chương QLVNCH
40- Anh Vũ Duy Thêm Cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang
41- Khồng Quân Lê Vinh Phi Đoàn 229 và bạn hữu
42- Anh Trần Văn Bo và Thân Hữu Trần Vĩnh Xuân Khóa 10B72/SQTB
43- Ban Nhạc KBC 4311
44- SVSQ Phan Lạc Khóa 9B72/SQTB
45- Anh Chị Nguyễn Thành Điểu Nha Kỹ Thuật Los Angeles
46- Hội Sỉ Quan Trừ Bị San Diego
47- Nhà Văn Nguyễn Ninh Thuận Gây Quỷ giúp Thương Binh VNCH
48- Anh Chị Nguyễn Thành Điểu Lôi Hổ Sở Li ên Lạc Nha Kỹ Thuật
49- Công Ty Huy Chương và Phù Hi ệu QLVNCH anh Vũ Hưng
50- Staff Seagent Clark Đoàn US Army Rigger
51- Anh Chị Hồng Quang Tân Tick Tock
52- Gia Đình Phi Đoàn 219 Trực Thăng / KQ/QLVNCH
53- Cựu SVSQ Khóa 4A72 SQTB THSQ/QLVNCH
54- Anh Chị Trần Anh Tuấn SVSQ Khóa 10B72 SQTB
55- Anh Lê Minh Quang Cựu SVSQ Khóa 10B72
56- Biệt Đội Văn Nghệ CCB/QLVNCH
57- Trung Úy Frank Pangborn U.S.Army
58- Báo KBC Hải Ngoại và anh Tô Phạm Thái
59- Hội Ái Hữu Sư Đoàn 18 Bộ Binh và anh chị Đặng Văn Phúc
60- Bé Đan Vi và gia đình.
61- SVSQ Vũ Đình Hải Khóa 10B72/SQTB
62- Ca Sỉ Phượng Khanh
63- Trường Advance Beauty College
64- SVSQ Nguyễn Duy Cường VHN Việt HảI NgoạI và VAN Vietnamese American Network
65- Ông Bà Nghị Viên Thành Phố Westminster California Frank Fry
66- Đại Úy Nguyễn Trâm Nha Kỹ Thuật
67- Hải Quân Trung Tá Trần Đắc Cử
68- Hội Đồng Hương Vũng Tàu
69- Bác Sỉ Nguyễn Văn Hưng Nha Kỹ Thuật
70- Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sỉ Anh Hồ Ngọc Minh Đức
71- SVSQ 10B72 Nguyễn Hùng Quân Ban Nhạc Moonflower
72- Không Quân Đặng Hùng Sơn
73- Các Ca Sỉ Minh Hạnh, Vi Vân và Xuân Thi
74- The Trio Band
75- Trung Úy Pete Sandro U.S. Marine Corps
76- Staff Sgt. Steve Edmunds U.S. Army
77- HM2 Hospital Corpsman Jim Pinnix U.S. Navy
78- Trung Sỉ Mike Casillas U.S. Navy
79- SGT Sgt. Richard Carroll U.S. Army
80- Spec. 4 Kenny Porizek U.S. Army
81- Nghệ Sỉ Bích Ty
82- Spec. 4 Jerry Nostadt U.S. Army
83- Ban Hợp Ca Chiến Sỉ Vo Danh
Và tất cả Quan Khách, Thân Hữu, Chiến Hữu và Đồng Hương đã đến tham dự Lể Truy Điệu và Đêm Nhớ về thời Chinh Chiến.
Toàn bộ chương trình sẽ được phổ biến trên DVD Thời Chinh chiến
sẽ được phát hành trong nay mai

Trưởng Ban Tồ Chức
Phạm Hòa
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang THSQ/QLVNCH

No comments:

Post a Comment