Friday, February 6, 2009

Không Về VN Tháng tư đen
Hưởng ứng chiến dịch không về Việt Nam trong Tháng Tư Ðen 2009
Monday, January 19, 2009
Chúng tôi vừa nhận được bài viết sau đây của cựu Trung Tá Nguyễn Ðạt Thịnh, nguyên Trưởng Phòng Báo chí QLVNCH, hiện nay là chủ bút thời báo Houston, hưởng ứng chiến dịch “Không Về Việt Nam...” trong chiều hướng yểm trợ cho cuộc đấu tranh của quốc nội và nói lên ý chí của khối người Việt hải ngoại. Chúng tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến thiết thực của tất cả đồng hương, nhất là các chiến hữu thuộc QLVNCH về chiến dịch này.

Trang Cựu Chiến Binh

Thiết thực yểm trợ cuộc đấu tranh quốc nội
Nguyễn Ðạt Thịnh

Nếu phải trả lời câu hỏi, “bạn có sẵn sàng yểm trợ cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trong quốc nội không?” tôi tin là 99% người Việt hải ngoại sẽ trả lời “sẵn sàng”, dù có phải đóng góp tiền bạc, sức lực.

Chúng ta cần yểm trợ vì Việt Cộng đàn áp đồng bào ruột thịt của chúng ta, những người chỉ võ trang bằng đức tin và lòng hy sinh ngồi cầu nguyện dưới sức roi điện, lựu đạn cay của công an Việt Cộng; chúng ta còn cần yểm trợ vì Việt Cộng đàn áp hàng vạn dân oan mất đất lên Sài Gòn, Hà Nội nằm ngồi lê lết trên lễ đường, chịu đựng cảnh màn trời chiếu đất.
Phương tiện yểm trợ chúng tôi vận động với quý bạn chính là sức mạnh của đồng mỹ kim; nhưng chúng tôi không xin quý bạn phải đóng góp vào một quỹ nào cả; quý bạn cũng không phải tiêu một đồng nào, mà chỉ cần kế hoạch hóa nhu cầu giúp đỡ gia đình tại Việt Nam.

Chúng tôi xin quý bạn không gởi một đồng nào về Việt Nam trong Tháng Tư năm nay để hưởng ứng phong trào tạo sức mạnh cho “Tháng Tư Ðen”; phô trương tiềm năng của khối 3 triệu người Việt hải ngoại chúng ta: tiềm năng lớn lao của ý thức, và của đoàn kết.
Chúng ta phải làm cho Tháng Tư Ðen trở thành tháng thất thu, tháng nghèo túng của các quan chức Việt Cộng; vì không những không gửi tiền, chúng ta còn không về nước thăm viếng gia đình trong Tháng Tư năm nay.

Dĩ nhiên mỗi gia đình một cảnh, nhưng quý bạn không cần phải vĩnh viễn không gởi tiền về giúp đỡ thân nhân, cũng không cần dứt khoát từ bỏ thông lệ về thăm gia đình. Quý bạn chỉ cần kế hoạch hóa những số tiền gửi, những cuộc thăm viếng.

Số tiền đáng lẽ gửi vào Tháng Tư, quý bạn có thể gửi vào tháng trước, hay tháng sau; chuyến đi Việt Nam đáng lẽ đi vào Tháng Tư, xin quý bạn đi sớm hơn, hay trễ hơn.
Tháng Tư thất thu sẽ là một chỉ dấu cho sự phẫn uất của chúng ta, và sẽ là sức phản đối rất mạnh của chúng ta; Việt Cộng sẽ phải hiểu, phải nể nang và phải nhượng bộ lực lượng người Việt hải ngoại, mà đến giờ này chúng chỉ ve vuốt.

Số tiền “kiều hối”, tiền chúng ta gửi về, và số tiền chúng ta đem về nước tiêu xài, hàng năm lên đến 6 tỉ bạc, mỗi tháng nửa tỉ - 500 triệu Mỹ kim - số tiền đủ lớn để Việt Cộng nhận ra ngay, hiểu ngay thái độ của chúng ta để nhanh chóng đáp ứng.
Một tiền lệ cho thấy Việt Cộng rất “nhậy cảm” trong vấn đề tiền bạc là thái độ ngụy quyền Việt Cộng bấn lên vì Nhật ngưng không cấp 100 triệu Mỹ kim ngân khoản xây đại lộ Ðông Tây xuyên ngang Sài Gòn. Nguyễn Tấn Dũng vội vàng ve vuốt đại sứ Nhật, và hứa hẹn sửa sai, truy tố những tham quan ô lại, trong số có Huỳnh Ngọc Sỹ, bàn tay bẩn nhận tiền giùm cho toàn đảng Việt Cộng mafia.
Chúng sẽ còn bấn đến đâu nếu số tiền thất thu trong Tháng Tư Ðen lên đến 500 triệu Mỹ kim, nhiều gấp 5 lần kinh phí xây đại lộ Ðông Tây.
Trong 33 năm nay Việt Cộng chỉ ve vuốt chúng ta mà chưa có một nhượng bộ nhỏ nào cả, vì chúng biết chúng ta có nhu cầu gửi tiền về giúp đỡ gia đình. Có thể năm nay với phong trào “Tháng Tư Ðen”, số tiền 6 tỉ Mỹ kim vẫn không ít hơn, nhưng khoảng thời gian một tháng thất thu sẽ làm chúng e ngại trước ý chí của khối người Việt hải ngoại, e ngại chúng ta còn có thể đi xa hơn nữa trong chiến thuật “cúp viện trợ.”

Tại sao chúng ta không làm một việc không khó khăn tí nào cả để yểm trợ cuộc đấu tranh oai hùng nhưng cô đơn của bao nhiêu chiến sĩ dân chủ đang đói, lạnh trong lao tù Việt Cộng. Linh mục Nguyễn Văn Lý, hai luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Ðài và bao nhiêu người nữa sẽ âm thầm nở một nụ cười mát ruột khi nghe đến sức mạnh của phong trào “Tháng Tư Ðen.”
Ðặc tính của phong trào là tinh thần tự giác, chúng ta tự ý thực hiện kỷ luật chung mà vẫn không ảnh hưởng gì đến mức chi tiêu của thân nhân tại Việt Nam.
Xin quý vị trả lời “sẵn sàng chấp nhận kỷ luật tự giác.”

Nguyễn Ðạt Thịnh

No comments:

Post a Comment