Thursday, February 12, 2009

Nhạc Phẩm Vẫn Đợi 30.4.1975 - 30.4.2009 (Music)


." Anh đi ngày ấy giữa tháng hè,
Tiễn anh, buồn bã tiếng nhạc ve.
Phương trời thẫm đỏ mầu cờ máu,
nhuộm thẫm quê hương với tủi hờn.
Rồi mùa thu đến tô vàng lá,
từng chiếc rơi theo gió bay xa.
Gió ơi! cho gửi lời thương nhớ,
Mang đến người yêu ta vẫn mơ.
Nhắn rằng kẻ ở hoài mong đợi,
Như lá lià càng, cây ngẩn ngơ.
Cô phòng đêm lạnh khi đông đến,
Nồng ấm đâu còn khó mgủ yên.
Mong mùa Xuân đến tràn nắng ấm,
Cho lá về cành, hoa kết đơm.
Cho ngày trở lại gần thêm nhé,
Để kẻ ra đi lại trở về.....

No comments:

Post a Comment